Az oldal a cookies-t (sütieket) használ, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Bezár
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap > Akkumulátor Blog >

Motorkerékpár akkumulátorokra vonatkozó garanciális feltételek

Motorkerékpár akkumulátorokra vonatkozó garanciális feltételek

A 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet értelmében, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról, annak mellékletében felsorolt termékcsoporthoz tartozó termékek alkatrészeként használt akkumulátorok esetén: a JÓTÁLLÁS időtartam 10 000,- Ft eladási ár felett, a fogyasztó részére történő átadástól, illetve forgalmazó általi üzembe helyezéstől számítva 1 év (12 hónap). E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A kötelező (jogszabályon alapuló) jótállás körébe nem tartozó akkumulátorok esetén a kellékszavatosság időtartama 24 hónap, mely időszakból az eladót az első 6 hónap terheli.

 

A jótállási, szavatossági jogok a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, sérti. Fogyasztó jótállási igényét szabályosan kitöltött garanciajeggyel is érvényesítheti, ezért ezt őrizze meg. Amennyiben a termékhez nem kapott garancia jegyet úgy ezt helyettesíti akkumulátoron egy speciális (roncsolás nélkül el nem távolítható) garancia címke, a garancia címke eltávolítása vagy olvashatatlanná tétele a garancia vesztéssel jár. A jótállásból, szavatosságból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró személy. A forgalmazó (viszonteladó) köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt – külön kérés nélkül – a garanciajegyet átadni. A jótállás, szavatosság a forgalmazónál érvényesíthető (akinél az akkumulátort vásárolta). A garanciajegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló eredeti bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát) a fogyasztó bemutatja.

A termék jótállása/szavatossága a szervizben töltött idővel meghosszabbodik. Ha a javítás cserével zárul, akkor a jótállási/ szavatossági idő a csere átadásának napjától újraindul. A jótállási/szavatossági kötelezettség teljesítése, illetve az azzal kapcsolatos költségek azt a vállalkozást terhelik, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A vizsgálat jogos igény esetében ingyenes. Nem jogos igény esetében a vállalkozás jogosult a vizsgálati díj leszámlázásra abban az esetben, ha ennek összegéről Önt előzetesen tájékoztatta és a vállalási összeg jól látható helyen ki van függesztve.

 

A szulfátosodott, lemerült (12,5V alatti kapocsfeszültség), megfagyott, túltöltött akkumulátorok (súlyveszteség) nem képezik reklamáció(jótállás, szavatosság) tárgyát.

 

Jótállás, szavatosság feltételei:

A jótállás, szavatosság kizárólag az anyag- és gyártási hibákból eredő hibára, üzemképtelenségre érvényes.

A vásárló rendelkezzen a termékkel és/vagy a szabályosan kitöltött garanciajeggyel és/vagy a vásárlást igazoló hivatalos irattal (nyugtával/számlával).

A jótállás, szavatossági igényét a vásárlás helyén kezdeményezheti.

A vásárló köteles (szükség esetén, vitás esetekben) a motorkerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére lehetőséget biztosítani.

 

A jótállási, szavatossági kötelezettség megszűnik vagy hiánypótlásra kerül:

Ha az akkumulátoron sérülési nyomok láthatók, az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították.

Ha az üzembe helyezett akkumulátorból a savat kiöntik.

Ha a meghibásodás szakszerűtlen üzembe helyezésre, kezelésre vagy üzemeltetésre vezethető vissza.

Ha a gépjárműben nem a gyártó által meghatározott akkumulátort használják (kapacitás alulméretezése, indító helyett meghajtó akkumulátort, …).

Ha a gépjármű töltőrendszere hibás (túltöltés, illetve töltéshiány) + az önindító hibás (szorul – nagy áramot vesz fel).

Ha az elektrolit desztillált vagy ioncserélt vízzel való utántöltését elmulasztják (kiszárad az akkumulátor).

Ha az akkumulátorba a használati útmutatóban nem szereplő idegen anyag került (desztillált vagy ioncserélt vízen kívüli).

Ha a fogyasztási cikk vagy a hozzátartozó garancia jegy nem azonosítható, illetve a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz.

Ha a garanciajegy vagy hibamegállapító jegyzőkönyv hiányzik, hiányosan, hibásan vagy olvasatlanul van kitöltve.

Ha a termék gyártási idejének azonosíthatóságát meghiúsítják.

Ha hiányzik a vásárlást igazoló hivatalos irat (nyugta, számla) – csere esetén kötelező bemutatni.

Minden utólag üzembe helyezett akkumulátor esetén, amennyiben az akkumulátort fektetve, döntve és nem vízszintes helyzetben használják.

A karbantartási útmutatókban foglaltak figyelmen kívül hagyása.

Elemi kár, természeti csapás okozta hiba esetén.

 

A szulfátosodott, lemerült (12,5V alatti kapocsfeszültség), megfagyott, túltöltött akkumulátorok (súlyveszteség) nem képezik reklamáció(jótállás, szavatosság) tárgyát.